top of page

Лікування амбліопії у дорослих - Revital Vision

Нейрокорекція зору в складних випадках

Revital Vision

rv_logo21.jpg

Технологія RevitalVision - це неінвазивна, індивідуально адаптована до пацієнта, програма перцептивного тренування, заснована на зоровій стимуляції. Суть технології полягає у використанні нейропластичності мозоку людини, та основи фунціонування зору відомої як Spatial Vision Theory (SVT).  

Це покращує нейронні зв’язки на корковому рівні за допомогою комп’ютеризованого візуального тренування на овнові плям Габора для підвищення контрастної чутливості та гостроти зору.

Оскільки зорове сприйняття залежить як від якості зображення, отриманого від ока, так і від нейронної обробки цього зображення у зоровій корі, технологія RevitalVision покращує якість зору (контрастну чутливість та гостроту зору) за рахунок покращення нейронної обробки в первинній зоровій корі.

Кілька досліджень показали, що шум окремих нейронів кори може бути модульований відповідним набором подразників і що контрастна чутливість при низьких рівнях може бути підвищена за рахунок контролю параметрів стимулу. Типовим складовим елементом зорового стимулу в області зорової нейронаука є пляма Габора (малюнок 1), яка ефективно активує і корегує форму рецептивних полів у зоровій корі, підсилюючи таким чином якість обробки сигналу від ока.

Полат (Polat) та його колеги продемонстрували, що контрастна чутливість на низьких рівнях може бути різко підвищена за допомогою техніки "бічного маскування", де колінеарно орієнтовані флангові габори відображаються на додаток до зображення основного зображення плями Габора (малюнок 2).

Відносно малюнку 2:  програмне забезпечення аналізує поріг контрастності основної плями Габора з наявністю фланкерів. Пацієнту показуються дві короткі послідовності, і пацієнт визначає, на якому з двох варіантів зображення яке йому було показано міститься три габори.

834E7283-AD68-7242-FD66-CBE28C9042CA.jpg

Малюнок 1

4B242131-AB6B-8926-0BB8-63BA5BC6F0CC.jpg

Малюнок 2

Цей метод бічного маскування індивідуально налаштовується для індивідуального режиму тренувань кожного пацієнта, відповідно до його первинної реакції на тестові стимули.

 

Налаштування використовуює різні параметри стимулу (різні варіації плам Габора), такі як

  • просторові частоти

  • просторове розташування плям Габора 

  • рівні контрасту 

  • орієнтація (локальна та глобальна) 

  • порядок завдань 

  • контекст 

  • тривалість експозиції

(Малюнок 3)

 

Це покращує ефективність нейронів та індуковане поліпшення функції контрастної чутливості (КЧС або CSF) за рахунок зменшення співвідношення шуму та сигналу нейронної активності в первинній зоровій корі.

spatialfrequency.jpg
localorientation.jpg
contrast.jpg
globalorientation.jpg
target-flanker-separation.jpg
target-displacement.jpg

Малюнок 3

Приклади вправ що виконує пацієнт

Малюнок 4, демонструє контрастну реакцію, отриману від суб'єктів із нормальним зором, які піддавались психофізичним завданням, використовуючи техніку бічного маскування. Коли суб'єкти практикують контрастну модуляцію за дуже точним та специфічним для суб'єкта режимом стимулів, досягається різке поліпшення контрастної чутливості.

Точний контроль форми подразника призводить до підвищення ефективності нейронів, і це є основою для початку зміни нейронів, яка є основою пластичності мозку.

target-flanker distances.gif

Малюнок 4. Практика модуляції контрасту.

Пластичність мозку пов’язана зі здатністю нервової системи пристосовуватися до змінених умов, іноді після травм або інсультів, але частіше в придбанні нових навичок. Пластичність мозку була продемонстрована у великій кількості простих дій, з очевидністю доказуючі фізичні зміни в корі дорослої людини під час повторного виконання певних вправ.

Технологія RevitalVision впливає на специфічні нейронні взаємодії, використовуючи набір специфічних для пацієнта стимулів, які покращують ефективність нейронів та індукують поліпшення констрастної чутливості за рахунок зменшення шуму та збільшення сили сигналу. Покращена обробка нижнього рівня (контрастна чутливість та бічна взаємодія) призводить до поліпшення обробки на більш високому рівні, такої як розпізнавання літер та гострота зору.

Зорова система людини складається з надзвичайно складної системи обробки зображення. Оптичні зображення із сітківки проходять через ієрархію прогресивних рівнів візуальної обробки, включаючи фоторецептори та кілька етапів просторової інтеграції, кожен з яких формує перцептивні поля зростаючої складності.

Контраст це найважливіший параметр, який включає нейронну активніть в зоровій корі. Нейронна взаємодія виявляє контрастну чутливість на кожній просторовій частоті. Комбінація нейроних взаємодій на різний просторових частотах формує індивідуальну функцію контрастної чутливості CSF. Експерименти показали, що реакція індивідуальнийх нейронів на повторюванні стимули дуже варіабельна (шум), і цей рівень шуму накладає фундаментальні обмеження на надійне виявлення та здатність розрізняти візуальні сигнали індивідуальними нейронами кори. Мозок збирає відклики багатьох нейронів до середнього, щоб виділити корисний сигнал серед шуму поодиноких клітин. Це створює співвідошення сигнал/шум яке детермінує виявлення та ліміти контрастної чутливості. Таким чином, покращення співвідношення сигнал/шум призводить до істотно покращеної візуальної функції людини. 

Термін перцептивне тренування описує процес коли виконання певних зорових вправ веде до покращення зорової функції. Пластичність мозоку у зоровій функіції (нейропластичність) у дорослих була показана у багатьох дослідженнях. Було показано, що зорова функція покращується з повторюванним виконанням певних контрольованих зорових вправ. Саме через ці, точно контрольовані умови, повторення вправ ініціює процес модифікації нейронів, який призводить до покращення ефективності зорової кори. Ци зміни нейронів показують наявність ефекту плачтичності мозоку або нейропластичності. 

Технологія була клінічно підтверджена в лікування амбліопії у дорослих, яка до цього часу вважалась невиліковною. Останніми роками технологія використовувалась в Азії та Європі, де клінічні дослідження показали її ефективність у лікування амбліопії у дорослих, міопії низького ступеня та ранньої пресбіопії. 

Виявлена мінливість ефективності та може бути відображенням "остаточного кортикального потенціалу" різних людей, який можна досягти за допомогою сприйнятливого процесу навчання, в свою чергу залежно від стану властивої йому нейронної пластичності. Подальші дослідження можуть знайти шлях для вирішення цих проблем та пошуку оптимального «дозування експозиції». Однак очікується, що вкладені індивідуальні зусилля та мотивація будуть різними, що спричинить вплив на мінливість кінцевого результату.

Однак, у більшості випадків, пацієнти які виконували тренування згідно інструкції отримували клінічно підтверджене та стабільне покращення гостроти зору в середньогму на 2 рядки, та підвищення контрастної чултивості на 100% при застосуванні ліцензії "для слабкого зору".

bottom of page