top of page

Терміни та абревіатури в офтальмології

Скорочення в англійській мові стосовно гостроти зору

Базові стандартні скорочення

​VA (Visual Acuity) - гострота зору. Якщо не зазначено інше - відноситься до зору вдаль

UCVA (UnCorrected Visual Acuity) - некоригована гострота зору, якщо не зазначено інше відноситься до зору вдаль

BCVA (Best Corrected Visual Acuity) - найкраща скоригована гострота зору, якщо не зазначено інше відноситься до зору вдаль

Розширені сучасні скорочення

Дистантна гострота зору:

UCDVA, UDVA (UnCorrected Distance Visual Acuity) - некоригована гострота зору вдаль 

BCDVA (Best Corrected Distance Visual Acuity) - найкраще скоригована гострота зору вдаль

CDVA (Corrected Distance Visual Acuity) - скоригована гострота зору вдаль

Проміжна гострота зору:

​UCIVA, UIVA (UnCorrected Intermediate Visual Acuity) - некоригована гострота проміжного зору

DCIVA (Distance Corrected Intermediate Visual Acuity) - гострота проміжного зору, скоригованого вдаль

Ближня гострота зору:

UCNVA, UNVA (UnCorrected Near Visual Acuity) - некоригована гострота ближнього зору

CNVA (Corrected Near Visual Acuity) - скоригована ближня гострота зору

DCNVA (Distance Corrected Near Visual Acuity) - гострота ближнього зору, скоригованого вдаль

Скорочення
bottom of page